ProRail wil het grootste zonnedak van Nederland

30 mei 2018 | By admin in Geen categorie | No Comments Yet

ProRail wil het grootste zonnedak van Nederland

ProRail wil in 2030 haar eigen elektriciteitsverbruik zelf op wekken. Dit doen we onder andere door alle (geschikte) stationsdaken, fietsenstallingen en perronoverkappingen te voorzien van zonnepanelen, met schermen langs het spoor die spoorgeluid weren en tegelijkertijd energie opwekken. Daarnaast onderzoeken we ook of er innovaties zijn die het mogelijk maken tussen en naast het spoor energie op te wekken.

Ambitie duurzame energie

ProRail wil straks volledig CO2-neutraal zijn. Hiermee versnellen we niet alleen de transitie van fossiele energiebronnen naar duurzame, maar leveren we ook een bijdrage aan de klimaatdoelstelling van het klimaatakkoord van Parijs en de eigen duurzaamheidsdoelstellingen. Dit doen we door energie te besparen en bijvoorbeeld ons wagenpark te verduurzamen. Ook verbeteren we de komende jaren ons jaarlijkse energie-efficiency 2%. Dat doen we onder meer door de komende jaren LED-verlichting op de stations aan te brengen. Daarnaast installeren we op stations een slim systeem dat ervoor zorgt dat op de meeste perrons de verlichting dimt als er geen reizigers zijn.

Vernieuwde stations

Op de recentelijk vernieuwde stations Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en de verkeersleidingspost in Utrecht liggen al zonnepanelen. De komende 10 jaar willen wij dat flink uitbreiden. ProRail wil binnen tien jaar het grootste zonnedak van Nederland hebben.

Geluid weren en energie opwekken

Langs het spoor staat  kilometers aan geluidsschermen die spoorgeluid weren. Door zonnepanelen aan te brengen krijgen de geluidsschermen er een functie bij, energie opwekken.Energieverbruik
Op het gebied van duurzame elektriciteit kopen we sinds 1 januari 2012 alleen nog maar groene stroom in die wordt opgewekt met windmolens. Op termijn willen wij ook onze eigen elektriciteitsverbruik zelf opwekken. In 2015 was ons verbruik 135 mln. kWh = 38.570 huishoudens, vergelijkbaar met een middelgrote stad als Hengelo en Almelo.

 

13 maart 2018 | By admin in Geen categorie | No Comments Yet

2CB2CA8C-5798-4B87-B54B-DC2F44F6C63B42D17503-AA76-4037-A99C-34C56BA57720

Ergernis over nieuwbouw Oost-Boswinkel

13 februari 2018 | By admin in Geen categorie | No Comments Yet

imageDoor Arjan Kampman op 4 februari 2018
Delen
Ergernis over nieuwbouw Oost-Boswinkel
Oost-Boswinkel krijgt een flinke facelift. Mooi, maar de vraag is of alles gaat zoals dat moet gaan. In de rondvraag van de Stadsdeelcommissie West op 6 februari heb ik een aantal vragen gesteld over Oost-Boswinkel. Aanleiding zijn de de vragen die leefden in de buurt. Er komen de laatste tijd veel klachten bij ons binnen over de nieuwbouw in Oost-Boswinkel. We horen van een aantal bewoners ergernissen over een aantal zaken. Het zou goed zijn als hier voor iedereen duidelijkheid over ontstaat.

Als PvdA hebben we de volgende vragen aan het College van B en W gesteld:

1. In het oorspronkelijke bestemmingsplan stond een appartementencomplex met één woonlaag minder dan er nu gebouwd is. Klopt dit?

Antwoord: In het bestemmingsplan stond 12 tot 16 meter en 10% vrijstelling. De ruimte in het Beeldkwaliteitsplan is volledig benut. Het beeldkwaliteitsplan was hier niet op aangepast en zorgde voor wat verwarring. Dit moeten we voortaan anders doen. Inmiddels hebben de buren beroep en bezwaar aangetekend en dit is door de commissie niet ontvankelijk verklaard. Ook ten aanzien van het behoud van de opbrengst van de eigen zonnepanelen.

Mijn commentaar: Dit moeten we in de toekomst niet meer willen. Iets laag voorstellen en bij de realisatie het maximale doen. Hier moet het beleid binnen de gemeente op aangepast worden. Omdat er mogelijk nog verder juridische stappen door de buren kunnen worden gezet, wachten we het verder even af.

2. De wijk heeft er mee ingestemd dat er als afrastering boompjes geplant worden. Maar kopers halen deze nu weer weg. Mag dit?

Antwoord: Er is een verschil tussen de huur- en de koopwoningen. De huurwoningen handhaaft De Woonplaats en ziet hier verder op toe. Bij de koopwoningen ligt dit anders. Daar zijn de verplichtingen in de koop doorgeschoven naar de eigenaren. Er wordt nu gekeken hoe daarop gehandhaafd moet worden. De afspraak van beukenhagen als afrastering is inderdaad gemaakt.

3. Parkeerplaatsen moeten huurders erbij gaan huren en dat zou niet afgesproken zijn. Klopt dit?

Antwoord: De koopwoningen hebben een eigen parkeerplek. Wil een huurder een eigen parkeerplek, dan kunnen ze deze huren voor 7,50 per maand. Dit is geen verplichting. Het is verder openbare ruimte en daar mag iedereen parkeren.

4. Er worden moestuintjes op het grasveld voor het Nije Terphoes aangelegd en dat zou in de plannen ook niet afgesproken zijn. Klopt dit?

Antwoord: We willen inderdaad bij het Nije Terphoes moestuintjes gaan realiseren. We weten alleen nog niet precies waar. Dit wordt momenteel nog overlegd met de bewoners. Zodra het meer duidelijk is volgt de informatie.

 

 

Kleine verbeteringen met grote impact

26 januari 2018 | By admin in Geen categorie | No Comments Yet

Door André Boersma op 25 januari 2018

Kleine verbeteringen met grote impact
Het huidige Enschedese systeem voor afval heeft zich het afgelopen jaar niet van haar beste kant laten zien: illegale stort, afval naast de container zetten, soms omdat deze simpelweg vol was of niet werkte. We hebben al flinke stappen gemaakt in het verbeteren van de methode. Maar we zijn er nog niet.

Bijzondere situaties

Er zijn ook bijzondere gevallen waarover we nog eens goed moeten nadenken of we dat wel zo willen. Zo’n situatie werd ik onlangs over geïnformeerd: bij overlijden van een inwoner wordt de milieupas direct na de aangifte van overlijden geblokkeerd. Geen toegang meer tot de stort, maar ook niet tot de ondergrondse container. Het is bizar te noemen dat de vuilniszak uit de keuken op zo’n moment niet meer in de container mag.

Ook bij ontruimingen in bijvoorbeeld verzorgingstehuizen en woningen lopen familieleden en vrienden tegen hetzelfde probleem aan. Wat te doen met meubilair, vloerbedekking of andere zaken die redelijkerwijs niet meer geschikt zijn om op een andere manier her te gebruiken? Een verandering van regels zou hier erg kunnen helpen!

Kies Sociaal #GR18

19 januari 2018 | By admin in Geen categorie | No Comments Yet

Hoe je kiest voor een sociale gemeente – 10 punten

Kies je voor Echte banen en een menswaardige samenleving? Dan kies je voor goed openbaar vervoer in je stad. Voor menswaardige zorg voor jong en oud. Voor Echte banen met kwaliteit voor mensen die werken in de zorg, in het onderwijs, in het vervoer en in de schoonmaak. En zo ziet dat eruit.

1. Aanbesteden doe je sociaal

Stadsvervoer, WMO-zorg en bouwprojecten moeten openbaar worden aanbesteed. Dat kun je als gemeente op twee manieren doen. Kijk je naar de cijfers en het papier, of kijk je naar de mensen en de kwaliteit? Gaan we naar de bodem of naar de top? Als je sociaal kiest voorkom je onnodig flexwerk en betaal je een eerlijke prijs. Zo zorgen we voor goed werk, hoogwaardige zorg en sterke dienstverlening in de gemeente.

2. Meer echte banen

De gemeente is vaak opdrachtgever in de lokale en regionale economie. Door een sociale stem uit te brengen bij de verkiezingen kies voor je voor het versterken van lokale en regionale werkgelegenheid. Een sociale gemeente zorgt dan ook voor echte banen met zekerheid en kwaliteit. Er worden geen banen verdrongen en cao’s worden gewoon nageleefd. Zoals het hoort.

3. Geen onnodig flexwerk bij gemeenten

Met een sociale stem maak je jouw gemeente tot voorbeeld voor andere organisaties en werkgevers. Dat betekent dat flexwerk alleen nog wordt ingezet voor ‘piek en ziek’. De vaste baan wordt weer de standaard. Ambtenaren krijgen scholing en ontwikkeling, zoals het hoort.

4. Voor een goede sociale werkvoorziening

Passend werk is belangrijk voor iedereen. Kies sociaal en zorg voor duurzame echte banen, dus ook garantiebanen. Mensen die aangewezen zijn op beschut werk verdienen een veilige en goede werkplek. De gemeente kiest dan voor bestaande kennis en ervaring.

5. Duurzame garantiebanen

Mensen met een arbeidsbeperking verdienen niet altijd het wettelijk minimumloon. Gemeenten, werkgevers, de vakbonden en het UWV werken samen om voor hen duurzame arbeid te organiseren. Als je sociaal kiest zet je in op vaste arbeidsovereenkomsten, jobcoaches en voorlichting om vooroordelen weg te nemen.

6. Stop werken zonder loon en verdringing van betaald werk

Werken zonder loon is niet oké. Uitkeringsgerechtigden worden steeds vaker gedwongen om als tegenprestatie zonder loon betaalde banen uit te voeren. Dat is verdringing van echte banen en het leidt tot een concurrentiestrijd tussen werknemers en uitkeringsgerechtigden.

7. Iedereen gelijk, met of zonder uitkering

Of je een baan hebt of een uitkering, iedereen wil respect. Maar door de Participatiewet hebben uitkeringsgerechtigden met veel meer strenge regels te maken. Bij het kleinste foutje kunnen ze hun uitkering verliezen. Kies sociaal, en we kiezen voor fatsoenlijk omgaan met mensen met uitkeringsgerechtigden, zonder waardeoordeel.

8. Lees, Schrijf, Reken

In een sociale gemeente zorgen we dat iedereen kan lezen, schrijven en rekenen. En wie dat nog niet kan maken we wegwijs op internet. Die dingen zijn belangrijk om mee te kunnen doen, sociaal en op het werk. Senioren, laaggeletterden en digibeten krijgen extra ondersteuning.

9. Goede voorzieningen

Gemeenten moeten steeds meer doen met steeds minder geld. Dat is een uitdaging. Maar maak daarbij sociale keuzes: zorg goed voor mensen die moeten leven van het sociaal minimum. Betaalbaar wonen, geen eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen en goede voorlichting over gemeentelijke voorzieningen horen daarbij.

10. Geen kind in armoede

Een op de negen kinderen groeit op in armoede. Hun ouders zitten vaak in een uitkeringssituatie, maar ook steeds meer werkende ouders krijgen de eindjes niet aan elkaar geknoopt. Snipperbaantjes, onzekere contracten of schijnzelfstandigheid met een wisselend inkomen zorgen voor lastige situaties. Een sociale gemeente zorgt voor goede, eenvoudige en toegankelijke voorzieningen en let erop dat iedereen ze weet te vinden.

Ik ben er klaar voor #gr18

Ik ben er klaar voor #gr18

Kandidaat #GR18 Andre Boersma

12 januari 2018 | By admin in Geen categorie | No Comments Yet
Ik ben er klaar voor #gr18

Ik ben er klaar voor #gr18

Mijn naam is André Boersma. Ik ben geboren in de Enschedese volkswijk Pathmos, in november 1954. Mijn jeugd bracht ik door op Pathmos, in de Veldkamp en de Wesselerbrink. Ik ben 44 jaar getrouwd, heb twee kinderen en vijf kleinkinderen en woon nog steeds in het prachtige Enschede.

Na mijn opleiding tot El-lasser ben ik op 15-jarige leeftijd aan de slag gegaan bij Philips in Enschede. Vervolgens gewerkt voor ORMET en daarna als zelfstandig SRV-man. Na faillissement ben ik gaan werken als vrachtwagenchauffeur bij Van Gend en Loos, tegenwoordig DHL. Binnen DHL ben ik lid van de ondernemingsraad voor de vestiging Hengelo en afgevaardigde voor de vakbond FNV bondgenoten.

Hoewel van jongs af PvdA-stemmer: mijn drijfveer is dat ik vanuit sociaaldemocratische waarden bij wil dragen aan een open, solidaire en rechtvaardige maatschappij en aan optimale mogelijkheden voor mensen om zich te ontwikkelen, zich vrij en verantwoordelijk te voelen en een solide maatschappelijke basis te hebben. Die ambitie wil ik door laten klinken in mijn politieke handelen.

Contact

Vanuit mijn verleden ben ik gewend aan rechtstreeks contact met veel mensen. Ik leg gemakkelijk contact, begrijp de taal en emoties, en kan signalen vertalen in zaken die bestuurlijk opgepakt moeten worden. Ik ben geen man van grote verhalen en verre perspectieven, maar meer een praktische doener. Dat is ook mijn instelling: dichtbij mensen praktische vertaling geven aan zaken die hen bezig houden. Daarmee wil ik op het niveau van de gemeenteraad een bijdrage leveren aan het politiek profiel van onze partij en de samenleving die wij voorstaan.

Ik hecht veel waarde aan goed contact met de achterban en ga graag de discussie aan. Ook om het uiteindelijke politieke oordeel fijn te slijpen, zodat dit kan steunen op brede afweging en voldoende draagvlak. Die discussie kan zowel op het niveau van rechtstreeks contact zijn, als op niveau van social media.

Ik ben er klaar voor #gr18

Ik ben er klaar voor #gr18

De kandidatenlijst voor gemeenteraadsperiode 2018-2022 is bekend.

13 december 2017 | By admin in Geen categorie | No Comments Yet

De kandidatenlijst voor gemeenteraadsperiode 2018-2022 is bekend. In juni besloot de ledenvergadering tot instelling van een kandidaatstellingscommissie, bestaande uit Eric Helder (voorzitter), Karien van Buuren, Karin Mulders, Thomas Windmulder en Rudy Kleine.

De lijst

De ledenvergadering gaf aan de commissie een opdracht mee. De commissie heeft zijn werk afgerond en een ontwerplijst voorgelegd. Die lijst was onderwerp van gesprek tijdens de Algemene Ledenvergadering van woensdag 29 november. Er zijn geen wijzigingen gedaan in vergelijking met de concept-lijst. De definitieve kandidatenlijst ziet er als volgt uit:

Laurens van der Velde (36 jaar)
Yara Hümmels (32 jaar)
Arjan Kampman (51 jaar)
Rienke Hofman Bijlstra (39 jaar)
Deniz Dönmez (17 jaar)
André Boersma (63 jaar)
Duco Bannink (46 jaar)
Willy Berends (52 jaar)
Klaas de Zee (52 jaar)
René Tenkink (61 jaar)
Frits Barelds (60 jaar)
Dolf Drijfhout (60 jaar)
Alexander de Boer (24 jaar)
Marianne Rauhe (68 jaar)
Wouter Muller (70 jaar)
Gerrit Dijkhuizen (69 jaar)
Sharon Dijksma (46 jaar)
Toelichting

Een langere toelichting op de ontwerp kandidatenlijst kunt u hier lezen. De kandidatenlijst is voorzien van een motivatie per kandidaat alsmede een algemene motivatie van de commissie.

HOEZO, ZONNEWAL LANGS A35 IN DE WACHT

22 juli 2017 | By admin in Geen categorie | No Comments Yet

imageHOEZO, ZONNEWAL LANGS A35 IN DE WACHT?
Kunnen auto’s opeens vliegen, vraagt voormalig raadslid André Boersma uit Enschede zich af.
In de krant van donderdag 13 juli stond een artikel over waarom er nog niets is gebeurd met mijn voorstel om geluidsschermen langs de A35 te bedekken met zonnepanelen. Over mijn voorstel, dat vorig jaar door de gemeenteraad is overgenomen, is volgens wethouder Eelco Eerenberg de gemeente nog druk in gesprek met wegbeheerder Rijkswaterstaat. Hij stelt onder meer: “Wat als iemand met zijn auto tegen de zonnepanelen rijdt? Wie is er dan aansprakelijk voor de schade, de gemeente of Rijkswaterstaat.”

Hoezo zonnewal A35 in de wacht? Heeft dit college dan echt allemaal een bril nodig of willen ze gewoon niets doen met dit idee. In de motie staat toch echt op de geluidswallen, en alleen met Red Bull kun je vliegen. Hoe komt wethouder Eerenberg er dan bij dat er auto’s tegenaan kunnen rijden. Om u even mee te nemen met de strekking van deze motie is; ‘#053 wekt op’ is een programma over duurzaamheidambitie van Enschede. Om daar aan mee te denken, kwam ik op het idee om op de geluidswallen langs de A35 en N35 zonnepanelen te plaatsen. Dat heeft dan een tweeledig doel, opwekken van stroom en vermindering van de geluidshinder achter deze wal. In 2016 nam het college dit idee over, maar nu zijn er problemen met auto’s die kunnen vliegen en er tegenaan kunnen botsen. Jammer gemeente Enschede dat u zo’n breed gedragen idee op de plank legt de denkt dat het plaatsen van zonnepanelen op de Es wel draagvlak heeft binnen uw burgers.
André Boersma Read Full Post

Zonnepanelen langs A35/N35 als geluidsscherm en energiebron

16 juli 2016 | By admin in Geen categorie | No Comments Yet

imageZonnepanelen langs A35/N35 als geluidsscherm en energiebron

door Laurens van der Velde op 13 juli 2016

Bewoners van de wijken Boswinkel, Ruwenbos, Stroinkslanden en Diekman Es ondervinden in toenemende mate geluidsoverlast van het verkeer op de A35/N35. De verkeersintensiteit op deze weg zal de komende jaren naar verwachting stijgen en daarmee ook de geluidsoverlast. Verhogen of plaatsen van geluidsschermen en geluidswallen is kostbaar en ligt niet voor de hand.

Op de Motiemarkt, voorafgaand aan de behandeling van de Zomernota, werd het idee aangedragen om zonnepanelen te plaatsen. Die kunnen het geluid weren en gelijkertijd op duurzame wijze energie opwekken. Twee vliegen in één klap. Een innovatief ontwerp zou mogelijk subsidie kunnen krijgen en door deelname van partners gerealiseerd kunnen worden. Er zou ruimte geboden kunnen worden aan inwoners uit de omgeving of aan andere Enschedeërs om de panelen voor opwekken van energie te benutten.

De PvdA vind dit een goed idee. Het is een experiment waard. Bovendien kan het bijdragen aan verduurzaming van onze stad. Daar zijn nog wel een paar slagen in te maken, vinden wij. We hebben het idee vertaald in de motie geluidsschermen/zonnepanelen A35/N35, die we hebben ingediend bij de behandeling van de Zomernota op 11 juli. De motie hoefde niet eens in stemming te komen, want het college nam die meteen over. Zo krijgt een goed idee van burgers uitwerking in de aanpak van de gemeente. We wachten de resultaten af.

Zonnepanelen als geluidsschermen langs de A35/N35. Duurzame energie opwekken en minder geluidsoverlast voor bewoners in de omgeving. Twee vliegen in één klap. Het idee komt uit de Motiemarkt. De PvdA maakte er een motie van bij de Zomernota. Het college vind dit ook een goed plan, want het nam de motie over. Een innovatieve stap op weg naar een duurzamer Enschede!

Cromhoffsbeek maakt eind aan wateroverlast in de wijk

14 juli 2016 | By admin in Geen categorie | No Comments Yet

imageCromhoffsbeek maakt eind aan wateroverlast in de wijk
ENSCHEDE
Nieuwe beek voorkomt dat regenwater de stad instroomt
Afbeelding artikel
Via een duiker stroomt het water vanaf het Cromhoffpark richting de Zweringsbeek en uiteindelijk naar het Twentekanaal.
De nieuwe waterstroom die door de buurt Cromhoffsbleek in de Zuiderval loopt is klaar. Vandaag opent verantwoordelijk wethouder Jeroen Hatenboer het waterproject. Hij zet de sluis open. Met het waterproject, dat deels is gefinancieerd door het waterschap Vechtstromen, komt een einde aan de wateroverlast voor de buurtbewoners in de wijk, veroorzaakt door heftige regenbuien en een hoog grondwaterpeil.

Het overtollige hemelwater stroomt vanaf nu uit de omliggende woonwijken naar de Cromhoffsbeek via de Zweringsbeek naar het Twentekanaal. In totaal duurden de werkzaamheden in de Zuiderval om de verschillende stroomgebieden op elkaar aan te sluiten maar liefst veertien jaar. Daarnaast is achter het oude Wegenerpand in het Cromhoffpark ook een bergingsvijver aangelegd. Als het heel hard regent, kan het water daar worden opgevangen. Daarmee neemt de druk op het riool af.

Het was een langlopend project, vertelt projectleider Jan Bult. “Maar het levert twee voordelen op. Ten eerste zal het grondwaterniveau, dat vrij hoog staat in dit gebied, dalen. En ten tweede zijn de kosten in vergelijking tot de aanleg en het onderhoud van een riolering lager.”

Maar er is nog een pluspuntje. De beek is niet alleen praktisch, de waterstroom en het groen eromheen geven ook een mooi beeld. “Een verrijking voor de mensen die er wonen”, zegt Bult. In de nabije toekomst moet het huidige Cromhoffpark veranderen in een wandelpark. Waar bewoners langs het water kunnen lopen. “Het is uit nood geboren en toch is het mooi”, meent Bult.

Met de bergingsvijver komt een einde aan de wateroverlast. In tegenstelling tot het rioolsysteem dat theoretisch gesproken een keer in de twee jaar mag overstromen, zal de vijver slechts eens in de vijftig tot honderd jaar buiten zijn kades gaan. “Ook zal het water niet de weg op stromen, doordat een grote duiker is geplaatst die onder de weg doorloopt. Dit is dus veel veiliger.”

In het Cromhoffpark zijn de bleekvelden, waar bewoners in het verleden textiel in de zon lieten bleken, weer te herkennen. Ze dienen nu als buffer, mocht het water stijgen. De nieuwe Cromhoffsbeek slingert zich door de wijk Boswinkel, en zorgt ervoor dat het regenwater dat normaal gesproken de stad inloopt wordt ontkoppeld en wegstroomt via de beek. “De test met de regenbuien in juni is in elk geval goed doorstaan”, zegt Bult met een grijns.

 

image

SUSANNE TEN HAVE tctubantia